AKTYWNE WSPARCIE

Aktywne wsparcie grupy stanowi dla wielu uczestników silne wzmocnienie i daje im poczucie siły, szczególnie jeśli czują się oni osamotnieni i niezdolni do wywołania zmian.W literaturze dotyczącej szkolenia rodziców wiele miejsca poświęcono opi­sowi skutecznych metod przekazywania informacji. Z przeglądów badań (np. Moreland i in., 1982) wynika, że modelowanie właściwych zachowań i nadzoro­wanie prób ich stosowania pozwala rodzicom zdobyć i zachować umiejętności związane z wydawaniem poleceń, zwracaniem uwagi na dziecko w odpowied­nim momencie oraz stosowaniem procedury zawieszania wzmocnień pozytyw­nych. Przydatne jest też zapewnienie rodzicom dostępu do książek i materiałów audiowizualnych oraz podanie numerów telefonów, pod którymi można uzy­skać konkretne porady. Powszechnie uważa się, że w niektórych programach zbyt wiele czasu poświęca się na tłumaczenie zasad behawioryzmu, ze stratą dla modelowania oraz treningu umiejętności.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !