ANALIZA NATURY AUTORYTETU

W Wielkiej Brytanii podobne badania prowadził Robertson (1990). Skupił się na analizie natury autorytetu nauczyciela oraz sposobu, w jaki jest on komu­nikowany za pośrednictwem szeregu subtelnych sygnałów werbalnych i poza- werbalnych. Od pierwszego spotkania z dzieckiem istnieje duże prawdopodo­bieństwo, że będzie ono próbowało podważyć autorytet nauczyciela. Wielu nauczycieli, szczególnie tych z mniejszym doświadczeniem, nie zdaje sobie spra­wy z subtelnych sposobów, których używają dzieci żeby ich sprawdzić. Często zdają sobie sprawę z zagrożenia dla swojego autorytetu, kiedy jest już za późno. Oto podstawowe zachowania pozawerbalne i werbalne, które służą podniesie­niu lub obniżeniu autorytetu nauczyciela:kontakt wzrokowy (badawcze przyglądanie się grupom uczniów)kontakt wzrokowy z poszczególnymi uczniamitempo mówieniaton wypowiedzinatężenie głosurytm, płynność i intonacja wypowiedziwysokość głosupostawa i ruchy ciała wykorzystanie przestrzeni

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !