BARDZIEJ SKUTECZNE PODEJŚCIE

Z tego względu przy wprowadzaniu jakiegokolwiek ogólnoszkolnego programu kon­troli zachowania należy podkreślić przewagę umiejętności zapobiegania wystę­powaniu trudności nad formalnymi procedurami dyscyplinarnymi. Więcej, wprowadzenie wspólnego dla całej szkoły podejścia ma nieocenione korzyści dla panującej w niej atmosfery, a w dłuższej perspektywie niewątpliwie przyczynia się do zmniejszenia częstotliwości i natężenia zachowań destrukcyj­nych (patrz np. Elliott i Morris, 1991). Jest jednak mało prawdopodobne, aby podobna polityka dotycząca zachowania, wystarczyła do rozwiązania proble­mów, których nastręcza szczególnie trudne dziecko. Wówczas bardziej skutecz­nym podejściem jest przeanalizowanie stosunków panujących w szkole i w do­mu, rozważenie możliwych do zastosowania metod behawioralnych oraz dokładna analiza wymagań stawianych dziecku.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !