BEZPOŚREDNIE NASTĘPSTWO

Bezpośrednim następstwem takich przeżyć są najczęściej objawy lęku, wyra­żające się bezsennością, koszmarami nocnymi i dolegliwościami fizycznymi, a u połowy ofiar stwierdza się poważne pourazowe zaburzenia stresowe (PTSD), takie jak ponowne przeżywanie traumy, retrospektywne przebłyski (flashback) czy wspomnienia błyskowe oraz unikanie sytuacji, które mogą przy­wodzić na myśl nieprzyjemne wydarzenia (McLeer i in., 1988). Niektóre dzieci przeżywają traumę tak silnie, że usiłują zdystansować się, „zapominając”, że coś się wydarzyło. Ta forma obrony przed cierpieniem nosi nazwę zaprzeczenia i może utrzymywać się przez dłuższy czas, jednak niektóre wspomnienia powra­cają w późniejszym życiu. Coraz więcej dorosłych cierpiących na choroby psy­chiczne ujawnia, że byli wykorzystywani seksualnie. Stąd rodzi się pytanie o ro­lę takich przeżyć traumatycznych w etiologii zaburzeń psychicznych (Sheldrick, 1991).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !