BOLESNE WYDARZENIA

Wszelkie bolesne i traumatyczne wydarzenia mogą wywoływać krańcowo różne formy reakcji: poszukiwanie kolejnych takich doświadczeń lub usilne ich unikanie. Podobnie dzieje się w przypadku nadużyć seksualnych, kiedy dziecko zamiast prezentować zwiększoną ilość zachowań seksualnych unika kojarzących się z nimi sytuacji i stara się tłumić swój popęd (Finkelhor, 1979). W dzieciń­stwie nie stanowi to problemu, może jednak wywierać negatywny wpływ na związki w dorosłym życiu, szczególnie jeśli podobnym mechanizmom radzenia sobie z bolesnymi przeżyciami towarzyszą zaburzenia tożsamości płciowej. U dziewcząt objawiają się one skłonnością do męskich zachowań oraz pragnie­niem bycia chłopcem (Cosentino, 1993). Podobny zamęt dotyczący tożsamości płciowej obserwuje się u chłopców. W opinii niektórych specjalistów może on stanowić bodziec do eksperymentowania z homoseksualizmem (Singer, 1989).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !