BRAK DOWODÓW

Odurzenie jest zazwyczaj przyjemne i wprawia w stan wesołości, może jed­nak także wywoływać silny niepokój. W czasie trwania ostrej fazy należy osobie odurzonej zapewnić spokojne i niezagrażające otoczenie, aż objawy ustąpią. Koniecznie trzeba bacznie obserwować oddech i puls, choć w przeważającej większości przypadków nie dochodzi do poważniejszych komplikacji. Decyzja o konieczności pomocy medycznej zależy od tego, czy pojawią się problemy fi­zyczne, np. trudności z oddychaniem. Rzadko potrzebna jest hospitalizacja. Brak jest dowodów świadczących o istnieniu zespołu abstynencyjnego u mło­dych ludzi nadużywających substancji wziewnych, dlatego pomaga się im po­przez ustalenie przyczyn zażywania narkotyków przy jednoczesnym poszukiwa­niu objawów choroby psychicznej. Rodzina powinna udzielać młodemu człowiekowi wsparcia, lecz jednocześnie wyrażać stanowczo brak akceptacji dla używania substancji wziewnych. Interwencja przebiega zazwyczaj powoli. Zaży­wanie substancji wziewnych odbywa się zwykle w gronie kolegów, dlatego wie­lu młodym ludziom brakuje motywacji do zerwania z tym zwyczajem do czasu, kiedy wyrosną ze swojej grupy rówieśniczej.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !