BRAK SKUTECZNYCH METOD

Niestety, brak skutecz­nych metod wywołuje jeszcze większą frustrację dorosłych, którzy często wyco­fują swoje wsparcie dla młodego człowieka. Często najtrudniej jest pogodzić się z myślą, że w końcu trzeba zająć się własnym życiem. Jedyną pomoc, jaką moż­na wtedy zaoferować dziecku, to ustalenie jasnych oczekiwań co do zachowania i konsekwentne ich realizowanie. Jeśli nadużywanie narkotyków ma zbyt de­strukcyjny wpływ na rodzinę lub szkołę, to stan odurzenia musi oznaczać zakaz wstępu. Nie jest to kara, lecz sposób zabezpieczenia domu i szkoły przed de­strukcyjnym wpływem narkomana. Postępowanie zgodne z zasadą „kochaj i wy­magaj” nie jest łatwe dla zatroskanych rodziców, stanowi jednak jedyny sposób uświadomienia narkomanowi zasad, od których przestrzegania zależy powrót do rodziny i społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !