Kategoria: Zagrożenia wśród młodych

DETOKSYKACJA

Jeśli młody człowiek zgadza się na leczenie, pierwszym krokiem jest skiero­wanie go do ośrodka leczenia uzależnień. Chory może się zgłosić sam lub zostać skierowany przez internistę. Na początku ustala się, czy pacjent cierpi na jakąś chorobę, która może zwiększać trudności.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Aby wyleczenie z nałogu były trwałe, należy od samego początku zająć się czynnikami, które przyczyniły się do rozpoczęcie picia i podtrzymywały nałóg. Jest to rutynowa część wszystkich programów wychodzenia z nałogu, tym bar­dziej, że większości młodych ludzi nie jest potrzebna

NIEKTÓRE ORGANIZACJE

Niektóre organizacje, np. Anonimowi Alkoholicy, prowadzą intensywny program polegający na autoanalizie i wza­jemnym wsparciu. Podejmowano wiele prób kontrolowania nałogu alkoholowego przy wykorzy­staniu metod behawioralnych. Najbardziej znany sposób polega na zastosowaniu leku o nazwie disulfiram (jego handlowe nazwy to Esperal lub Anticol

ŚRODKI USPOKAJAJĄCE

Jak sama nazwa wskazuje, leki te obniżają aktywność mózgu, dlatego są czę­sto stosowane do łagodzenia niepokoju i bezsenności. Powodują ponadto roz­luźnienie mięśni, dlatego stosuje się je często w skurczach, nadwerężeniu mię­śni i innych podobnych urazach. Początkowo nadużywano leków z tej

OBJAWY ODSTAWIENIA

Leki z tej grupy wywołują uzależnienie fizyczne, jeśli więc osobę regularnie ich używającą pozbawi się dostępu do środków uspokajających, pojawia się ze­spół abstynencyjny podobny do tego, który obserwuje się u chronicznych alko­holików. W łagodnych przypadkach osoba uzależniona staje się pobudzona

DETOKS I WSPARCIE

W przypadku kiedy zachodzi podejrzenie, że dana osoba jest uzależniona od środków uspokajających, należy przede wszystkim dokładnie ustalić, jakie zaży­wała dawki. Osoba regularnie nadużywająca tych środków wymaga detoksykacji w miejscowym ośrodku leczenia uzależnień. Pierwszy etap detoksykacji polega na zamianie środka

ŚRODKI POBUDZAJĄCE

Jak sama nazwa wskazuje, narkotyki z tej grupy wpływają pobudzająco na pewne aspekty myślenia i reagowania na bodźce, stąd nazwy, takie jak speed (z ang. szybkość). Amfetamina metylowa (kryształki, lód) wywołuje gwałtowne uczucie zadowolenia, przypływ energii i daje poczucie większej

NAJSILNIEJSZE ŚRODKI

Najsilniejsze środki pobudzające, np. palona amfetamina metylowa wywołują tak silne zmiany procesów myślowych, że uczucie zadowolenia ustępuje miejsca całkowitej dezorganizacji myślenia i objawom psychozy. Objawy te można odróż­nić od poważnej choroby psychicznej po wyraźnych halucynacjach wzrokowych, które pojawiają się w

POPULARNOŚĆ NARKOTYKU

Popularność narkotyku wzrosła w latach sześćdziesiątych, kiedy zyskał sobie reputację „olśniewającego”. Najczęściej przyjmowano go dożylnie lub poprzez wdychanie w postaci proszku. W latach siedemdziesiątych odkryto, że działanie kokainy wzrasta, jeśli wdycha się ją, jednocześnie podgrzewając z rozpuszczal­nikiem. Metodę tą nazwano

POD WPŁYWEM ŚRODKA

Charakterystyczny trzask, który wydają podgrzewane kryształy dał początek nazwie narkotyku – crack. Oba ulepszone rodzaje koka­iny dają intensywne poczucie zadowolenia, które trwa przez krótki czas, ustępu­jąc miejsca wyjątkowo nieprzyjemnemu „zejściu”. Intensywność przyjemnych i nieprzyjemnych doznań sprawia, że kokaina wywołuje silne

DUŻE DAWKI

W Wielkiej Brytanii około 2% dzieci w wieku od jedenastu do szesnastu lat eksperymentowało z kokainą (Wright i Pearl, 1990). Regularne używanie koka­iny wywołuje poważne problemy. Przyjmowanie narkotyku dożylnie grozi zara­żeniem wirusem HIV, zapaleniem wątroby i zakażeniem krwi. Sam narkotyk

SKUTKI ODSTAWIENIA

Skutki odstawienia są często na początku niezrozumiałe. Młody człowiek nie ma pojęcia, dlaczego czuje się zmęczony, rozdrażniony i ospały. Zazwyczaj jednak zespół abstynencyjny cechuje silne pobudzenie i przygnębienie, które pojawiają się w kilka godzin po przyjęciu ostatniej dawki. Następnie pacjent

PRÓBUJĄC ODSTAWIĆ NARKOTYK

Narkoman próbujący odstawić narkotyk odczuwa silne objawy abstynencyjne, które pojawiają się w około osiem do dwunastu go­dzin od przyjęcia ostatniej dawki. Osoba uzależniona odczuwa silny głód narko­tyczny, któremu towarzyszą nudności, biegunka, wyciekanie wydzieliny z nosa, dreszcze i silny ból kości

PRZEDAWKOWANIE I POMOC

Przedawkowanie narkotyku objawia się prawie zupełnym brakiem oznak życia, spowolnieniem akcji oddechowej i charakterystycznym zwężeniem źrenic do wielkości łebka od szpilki. Osobie będącej pod wpływem dużej dawki narkotyku należy zapewnić opie­kę i spokój. Przedawkowanie jest groźne dla życia, dlatego należy zwrócić