CORAZ WIĘKSZY NIEPOKÓJ

W ostatnich latach coraz większy niepokój budzi zjawisko stosowania stery­dów anabolicznych przez sportowców i kulturystów pragnących poprawić swoje wyniki. W podobnych przypadkach dana osoba używa zazwyczaj dwóch lub trzech rodzajów sterydów jednocześnie (Perry i in., 1990). Sterydy nie są środ­kami uzależniającymi sensu stricte, jednak u niektórych młodych ludzi rodzi się przekonanie, że muszą stale zazywać lek, jeśli chcą utrzymać formę. Regularne stosowanie sterydów anabolicznych powoduje depresję, drażli­wość, nieprzyjazny stosunek do otoczenia, agresję, a nawet psychozę. Nie opra­cowano dotychczas żadnych programów wychodzenia z nałogu, jednak zasady pomocy są podobne jak w przypadku innych narkotyków.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !