CZYNNIKI MAJĄCE ŹRÓDŁO W DZIECKU

Najczęściej stosowane metody radzenia sobie z problemami, których przy­czyny tkwią w dziecku, uwzględniają rozmaite formy poradnictwa i technik be­hawioralnych. Niektórzy nauczyciele błędnie sądzą, że metody te polegają na przeprowadzeniu „poważnej rozmowy” lub zatrzymaniu dziecka w szkole po lekcjach. Z takiego braku zrozumienia wynika mała skuteczność owych metod, a nawet pogląd o rzekomym braku ich przydatności w odniesieniu do proble­mów szkolnych. Mówiąc najprościej, celem poradnictwa jest umożliwienie jednostce głęb­szego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz war­tości, wpływu innych ludzi na zachowanie jednostki, a także wpływu jej zachowa­nia na otoczenie. Dzięki temu może ona lepiej zrozumieć swoje funkcjonowanie psychologiczne i społeczne. Oczekuje się, że dziecko zachowujące się w szkole wyzywająco i arogancko, zmieni swoje zachowanie, jeśli lepiej zrozumie siebie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !