CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIECKIEM

Każdy rodzic zdaje sobie sprawę, że niektóre dzieci wydają się z natury trud­niejsze do opanowania niż inne, a różnic pomiędzy dziećmi w tej samej rodzinie nie można wyjaśnić samym tylko wpływem czynników środowiskowych. Także ce­chy wrodzone nie wystarczą do wytłumaczenia zachowań antyspołecznych, gdyż dopiero w interakcji z czynnikami środowiskowymi wywołują zachowania odbie­gające od normy (Plomin i Hershberger, 1991). Istnieją wprawdzie dane wska­zujące na genetyczne podłoże zachowań antyspołecznych, które pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i utrzymują przez całe życie, jednak wydaje się, że czyn- 1 niki genetyczne mają mniejsze znaczenie niż środowiskowe (Dishion i in., 1995).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !