CZYNNIKI ZWIĄZANE Z RODZINĄ

Wyniki badań wskazują, że rodzice dzieci zachowujących się w sposób wyzywający prezentują wobec nich mniej zachowań pozytywnych, częściej stosują groźby, krytykują, strofują i poniżają, rzadziej nadzorują zachowania swoich dzieci i dają im za ma- | ło czasu na zastosowanie się do poleceń (Delfini i in., 1976; Forehand i in., 1975; Webster-Stratton i Spitzer, 1991). Większość terapeutów jest w stanie rozpoznać cały szereg zachowań obser­wowanych powszechnie u rodziców dzieci przeciwstawiających się, np. polecenia wydają oni pospiesznie, poirytowanym tonem, często zachowują czujną, napiętą postawę i natychmiast interweniują w przypadku nieposłuszeństwa dziecka. Zda­rza się też, że rodzice, spodziewając się nieposłuszeństwa, celowo nie nalegają na l spełnienie swoich poleceń, by uniknąć w ten sposób konfliktu. Niektórzy dają i wyraz rezygnacji, dystansując się od dziecka, mówiąc do niego niskim, pozbawio­nym wyrazu głosem i wydając polecenia w formie pytań: „Nie sądzisz, że już czas położyć się spać?” Podobnym pytaniom towarzyszy często postawa obronna (np. skrzyżowanie nóg lub założenie rąk) i cichy, niewyraźny głos.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !