DOCHODZENIE DO SIEBIE

Dzięki obserwacjom pochodzącym z pracy z ofiarami katastrof, takich jak np. zatonięcie promu (Duggan i Gunn, 1995), znane są następstwa przeżyć trau­matycznych. Jedną z pierwszych prac dotyczących wpływu silnej traumy na dzie­ci były badania w Chowchilla (Terr, 1979). Obserwowano w nich dwadzieścioro sześcioro dzieci, które zostały porwane i były przetrzymywane przez dwadzie­ścia sześć godzin w ciemnej przyczepie kempingowej. Przeżycia wywarty ogrom­ny wpływ na wszystkie dzieci. Każde dziecko – niezależnie od stopnia przysto­sowania – zdradzało objawy szoku wywołanego silnym stresem. Bardziej odległe skutki takich dramatycznych przeżyć zależą od przebiegu jego rozwoju, relacji z rodzicami i innych czynników stresogennych w rodzinie (Terr, 1983).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !