DODATKOWY STRES

Dodatkowy stres wzmacnia już istniejące cechy emocjonalne dziecka, mo­że także być przyczyną gwałtownych wybuchów, depresji, a nawet myśli samo­bójczych. W tym wieku konkretne myślenie dziecka ustępuje miejsca bardziej abstrakcyjnemu i złożonemu sposobowi rozumienia otoczenia, co może prowa­dzić do przyjęcia przez nastolatka silnie ugruntowanych poglądów na temat wła­ściwej interpretacji wydarzeń prowadzących do separacji.Chłopcy na ogół gorzej radzą sobie z następstwami separacji niż dziewczyn­ki (Błock i in., 1981), jednak w okresie dojrzewania dziewczynki gorzej znoszą rozstanie z matką (Kaltr i in., 1985). Dobre relacje z jednym lub z obojgiem ro­dziców dają lepsze rokowania (Emery, 1982), a pomoc i wsparcie osoby doro­słej spoza rodziny pomagają łatwiej znieść stresy w domu. Sposób, w jaki dzie­ci poradzą sobie z separacją i jak silny będzie w przyszłości ich lęk przed nieudanym związkiem zależą przede wszystkim od tego, jak zniosą ią rodzice.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !