DOKŁADNE OKREŚLENIE

Dokładnie określić, które zachowania są przyczyną trudności. Niezbędne bę­dą informacje dotyczące ich istoty, częstotliwości występowania, natężenia, sytuacji, w jakich się pojawiają, szczególnie jeśli dochodzi do nich w określo­nych sytuacjach i w obecności określonych osób. Wymaga to zazwyczaj wpro­wadzenia systemu precyzyjnego pomiaru i zapisu, który pozwala określić wyj­ściowy obraz sytuacji, a następnie stwierdzić, czy są jakieś postępy.Ustalić, jakie czynniki wywołują złe zachowanie i jakie są zazwyczaj jego konsekwencje.Określić obecny i potencjalny zakres nagród i kar, które można stosować w domu i w szkole.Rozpatrzyć dodatkowe sposoby radzenia sobie z trudnościami w zachowa­niu (np. poradnictwo, wsparcie rówieśników, zmiany w rozkładzie zajęć, programie nauczania i sposobie prezentowania materiału).Zapewnić jednoznaczne poparcie dla programu ze strony wszystkich osób biorących w nim udział.Ustalić podział ról wśród osób zaangażowanych we wprowadzanie i nadzór nad programem.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !