DORADZTWO I WSPARCIE

Doradzanie i oferowanie wsparcia nauczycielom mającym trudności w ra­dzeniu sobie z klasą napotyka wiele przeszkód. Brak jest zazwyczaj teoretycz­nych podstaw do zrozumienia zagadnień behawioralnych, współpracownicy ma­ją ograniczone możliwości obserwowania lekcji kolegi i doradzania, silny jest też opór samych nauczycieli przed przyjęciem sugestii innych osób.Umiejętności zawodowe mają często charakter intuicyjny, stąd wielu do­świadczonych nauczycieli ma trudności z wyjaśnieniem, w jaki sposób utrzymu­ją dyscyplinę w klasie. Często spotykana odpowiedź: „to kwestia doświadcze­nia” nie na wiele się zdaje nauczycielowi, który ma problemy. Ogólne rady dotyczące właściwego wykonywania zawodu są oczywiście przy­datne, jednak często tylko bezpośrednia obserwacja zachowania nauczyciela po­zwala określić błędy w postępowaniu. Niestety, braki personelu zazwyczaj unie­możliwiają tego typu pomoc.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !