DWIE PRZYCZYNY POWSTAWANIA DEPRESJI

Procesy poznawcze mogą przyczyniać się do powstawania depresji na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich związany jest z niewystarczająco rozwiniętymi umiejętnościami poznawczymi lub niedostatecznym rozumieniem jakiegoś pro­blemu. Na przykład młody człowiek może mieć trudności z kontrolowaniem wy­buchów złości lub radzeniem sobie z nieprzyjemnymi uwagami i niebraniem ich do serca. Procesy myślowe mogą być nie tylko niedostatecznie rozwinięte, lecz także w jakiś sposób zaburzone, np. widząc grupę ludzi pogrążonych w rozmo­wie, jest zawsze przekonany, że rozmowa dotyczy jego wad.Podejście poznawcze okazało się bardzo skuteczną formą terapii w przy­padku zaburzeń depresyjnych u młodych ludzi związanych z brakami w zakre­sie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych .

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !