EMOCJE ZWIĄZANE Z CHOROBĄ

Prawdopodobieństwo przyszłych zakłóceń można także określać na podstawie tego, ilu wydarzeń, które miały miejsce bezpośrednio po wypadku, dziecko nie pamięta. Jeśli amnezja obejmu­je wydarzenia, które nastąpiły później niż po tygodniu od doznania urazu, wte­dy prawdopodobieństwo zaburzeń psychicznych jest wyraźnie większe (Cha- dwick i in., 1981).Schorzenia fizyczne wymagają oczywiście odpowiedniego leczenia. Jak wy­nika z powyższych rozważań, należy także mieć świadomość psychologicznych aspektów choroby i ich wpływu na stan chorego. Podstawową sprawę stanowi pomoc dziecku w radzeniu sobie ze schorzeniem i wynikającymi z niego ogra­niczeniami. Jeśli choroba jest nieuleczalna, dziecko może wymagać interwencji podobnej do tej, która jest stosowana w przypadku straty bliskiej osoby.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !