GŁÓWNE ZADANIE

Głównym zadaniem terapii jest wtedy przekonanie dziecka, aby nie unikało podobnych uczuć poprzez izo­lowanie się od otoczenia, lecz stawiło im czoła i wytworzyło – przy zastosowa­niu technik behawioralnych i poznawczych – mechanizmy umożliwiające ich po­konywanie i prowadzenie aktywnego trybu życia. Sposób, w jaki dziecko reaguje na swoją chorobę lub kalectwo, zależy w du­żej mierze od zachowania się rodziny. Naturalną reakcją rodziców, którzy wi­dzą, że ich dziecko jest dręczone przez rówieśników, jest pozwolić mu unikać kontaktów z ludźmi i wycofać się z otoczenia. Trudniej jest pomóc dziecku w znalezieniu sposobów radzenia sobie z podobnymi sytuacjami. Ważnym ele­mentem interwencji jest udzielenie rodzinie pełnej informacji na temat choro­by, związanych z nią utrudnień oraz metod leczenia.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !