GŁÓWNY CEL TERAPII

Główny cel terapii polega na umożliwieniu pacjentowi wglądu w wydarzenia i sytuacje, które leżą u źródła trudności, a przede wszystkim w nierozwiązane kwestie podtrzymujące te trudności. Psychoterapia w depresji koncentruje się na analizie bolesnych przeżyć z przeszłości i strat. Zgodnie z przyjętymi założe­niami wysiłek emocjonalny, którego wymaga unikanie konieczności radzenia sobie z takimi wydarzeniami, powoduje depresję, tak więc przypomnienie ich sobie w całości i zrozumienie gwarantuje postęp. W początkowym etapie tera­pii dochodzi często do nasilenia objawów, a nawet mogą ujawnić się nowe pro­blemy. Trzeba być na to przygotowanym i uprzedzić o tym fakcie dorosłych w otoczeniu dziecka. Rada w takich przypadkach jest jedna: należy mieć świa­domość przyczyn zachowania dziecka, ale trzymać się ustalonych zasad i ocze­kiwań.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !