GRUPOWY TRENING RODZICÓW

Praktykuje się różne formy treningu, jednak najczęściej jest stosowany mo­del, w którym co tydzień przez sześć do dziesięciu tygodni rodzice obserwują półgodzinne wystąpienie terapeuty. Po prezentacji odbywają się dyskusje w du­żych lub małych grupach, w zależności od liczby terapeutów. W każdym wystą­pieniu zostaje nakreślony konkretny problem (np. jak stosować procedurę za­wieszania wzmocnień), który następnie może zostać włączony w plan działania. W początkowej fazie treningu prezentacje pomagają zrozumieć podstawowe za­sady i metody behawioryzmu oraz to, jakie reakcje rodziców mogą przynieść skutki odwrotne niż zamierzone. Następnie rodzice uczą się notować i oceniać zachowania, a na końcu poruszane są zagadnienia związane z interwencją. Po każdej prezentacji i dyskusji w grupach rodzice są proszeni o przedsta­wienie rezultatów zastosowania metod omawianych poprzednio oraz mają za­stanowić się nad sposobami wprowadzenia w życie technik omawianych w cza­sie bieżącej sesji.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !