GY DOCHODZI DO SEPARACJI

Jeśli do separacji dochodzi tuż przed wkroczeniem dziecka w okres dojrze­wania, ma ono większą zdolność zrozumienia sprawy i jego reakcje są bardziej złożone. Pomimo to jego sposób widzenia sytuacji jest raczej czarno-biały, co wy­raża się często gniewem na „niedobrego” rodzica za doprowadzenie do separa­cji oraz silnym postanowieniem zaopiekowania się rodzicem „skrzywdzonym”. Może to przeszkadzać w kontaktach z rówieśnikami oraz w nauce, ponieważ spraw}’ te schodzą na drugi plan wobec chęci przebywania z „potrzebującym” rodzicem. Separacja rodziców, która zdarza się w okresie dojrzewania dziecka, wpro­wadza w jego życie dodatkowe komplikacje, gdyż miody człowiek usiłuje wów­czas poradzić sobie z targającymi nim emocjami związanymi z tym etapem roz­woju.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !