INDYWIDUALNE NADUŻYCIA

Jak już wspomnieliśmy, przyczyny nadużywania narkotyków są indywidual­ne, jednak od pewnego czasu wiadomo, że mogą stanowić problem rodzinny. Stąd spore zainteresowanie badaniami zmierzającymi do ustalenia, czy skłon­ność do popadania w nałogi może być dziedziczona. Dane wskazują, że wpływ czynników dziedzicznych na skłonność do alkoholizmu może sięgać 60% (Pickens i in. 1991), jednak tego rodzaju prawidłowości nie wykazano w przypadku innych rodzajów uzależnienia. Dziedziczenie to nie jedyny sposób, w jaki rodzi­na wpływa na dziecko, także chęć naśladowania rodziców stanowi wyznacznik przyszłych wzorców zachowania. Czynnik ten wywiera duży wpływ na skłonność do narkomanii, ponieważ używanie narkotyków przez rodziców istotnie zwięk­sza prawdopodobieństwo rozwinięcia się nałogu u dziecka (Bewley i in., 1974). Mimo wszystko najsilniejszy wpływ na zachowanie wielu nastolatków wywiera grupa rówieśnicza, z którą spędzają większość czasu.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !