INDYWIDUALNY PROGRAM BEHAWIORALNY

Wiele interwencji uwzględnia zarówno indywidualny program behawioralny, jak i pewne elementy treningu rodziców (choć nie tak systematycznego i raczej mniej szczegółowego niż opisany powyżej). Analizowane są wtedy korzyści, jakie wynosi dziecko ze złego zachowania, a także wymagające korekty antecedencje (czynniki poprzedzające zachowanie) i typowe wzmocnienia. W tym podejściu me­tody wychowawcze i sposoby postępowania z dzieckiem są kształtowane głównie poprzez zastosowanie odpowiedniego programu. Do jego podstawowych zadań należą: sprawić, żeby dziecko akceptowało polecenia bez dyskusji, zagwarantować wypełnianie poleceń, ustalić i konsekwentnie stosować jasny system nagród i kar.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !