INNY MECHANIZM OBRONNY

Innym mechanizmem obronnym używanym przez niektóre dzieci jest dyso- cjacja. Dziecko ucieka w „inny świat”, w którym nie doświadcza cierpienia. Zda­rzają się okresy amnezji, sny na jawie oraz zapadanie w stan przypominający trans, co może czasem prowadzić do rozwinięcia w sobie kilku niezależnych „osobowości”. Zaburzenie to ma bardzo niekorzystny wpływ na funkcjonowanie człowieka w dorosłym życiu.Obok efektów długofalowych mechanizmy obronne mogą wprowadzić za­męt w wizerunek własnej osoby. Większość ofiar postrzega się jako „uszkodzo­ny towar” (Sgroi, 1982), co pogłębia ich depresję i rozpacz, dlatego wiele z nich cierpi w dorosłym życiu na poważne zaburzenia psychiczne, takie jak zespół de­presyjny (Livingstone, 1987), zaburzenia odżywiania się (Pope i Hudson, 1992) czy nadużywanie narkotyków (Goodwin i in., 1990).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !