INTERWENCJA

Łatwo sobie wyobrazić, że młody człowiek cierpiący na depresję ma też czę­sto inne związane z nią problemy, które trzeba wykryć i odpowiednio się nimi zająć (Goodyer i in., 1991). W wielu przypadkach rozwiązanie szeroko pojętych trudności rodzinnych lub zajęcie się problemami, takimi jak na przykład relacje z rówieśnikami może mieć silny korzystny wpływ na nastrój młodego człowieka. Wiele czynników może wywoływać zły nastrój w planowaniu interwencji, nie na­leży zatem pominąć żadnego z nich. Leczeniu depresji u dorosłych poświęcono ogromną liczbę prac badawczych, w wyniku czego opracowano kilka metod. Najczęściej w pierwszej kolejności stosuje się leczenie farmakologiczne, choć zależy to w pewnym stopniu od poli­tyki danej placówki, w której odbywa się leczenie, a także od poglądów pacjenta.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !