JĘZYK CIAŁA

Kolejnym ważnym elementem jest świadomość i odpowiednie wykorzysty­wanie mowy ciała (0’Neill, 1991). Nauczyciel niepewny siebie i zalękniony przybiera postawę usztywnioną, pełną napięcia, krzyżuje w odruchu obronnym ręce lub nogi, może też uznać nadmiernie luźną postawę młodego człowieka (np. odchylenie się na krześle z rękami za głową) za wyraz buntu. Postawa zre­laksowana odzwierciedla różnice w statusie i może stanowić sposób na wysta­wienie władzy nauczyciela na próbę. Nauczyciele, którym brakuje pewności sie­bie, nie spacerują po klasie lub czynią to w sposób sztywny, który nie sugeruje, że klasa to „ich terytorium”. Zachowania, takie jak stanie sztywno przy tablicy, patrzenie na klasę jak na jedną całość, bez skupiania wzroku na poszczególnych uczniach oraz różne manieryzmy (np. krzyżowanie rąk czy pocieranie brody) ra­dykalnie zwiększają ryzyko nieposłuszeństwa.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !