KLASYFIKACJA ZABURZEŃ

Trzeba pamiętać, że klasyfikacja zaburzeń depresyjnych była przez wiele lat przedmiotem sporów i często wprowadzano do niej rozmaite modyfikacje. Do­tychczas zajmowaliśmy się zjawiskami znanymi obecnie pod nazwą dużych epi­zodów depresyjnych, które w klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (1992) noszą nazwę depresji endogennej. Co jednak zrobić w przypadku osób ze skłon­nością do rozpaczy i smutku, które często chronicznie cierpią. Problemy tego ty­pu są określane mianem depresji neurotycznej. Można je łatwo odróżnić od pierwszej grupy, gdyż przyczyny, a w pewnej mierze także reakcje chorego, sta­nowią po prostu wyolbrzymione reakcje każdego z nas na podobne wydarzenia.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !