KOLEJNE WPŁYWAJĄCE CZYNNIKI

Rodzice nie uważają zachowania dziecka za wystarczająco złe, aby usprawie­dliwić podobną interwencję.Rodzice są tak zajęci, że brakuje im energii i motywacji do zajmowania się dziećmi.Nauczyciele nie rozumieją dokładnie, o które zachowania chodzi. W rezul­tacie uzależniają wyniki od na przykład odrabiania prac domowych, które nie wchodzą w zakres programu.Nauczyciele nie zapewniają ścisłego nadzoru nad przestrzeganiem zasad pro­gramu. Nie obserwują zachowania dziecka i nie chwalą go codziennie za wła­ściwe postępowanie. Nie zostaje wyznaczony jeden pracownik, którego zada­niem jest ogólny nadzór nad programem i usuwanie ewentualnych problemów.Nauczyciele zapominają, że u podstaw programu leży umiejętne radzenie sobie z klasą.Instytucje pomocy z zewnątrz, w których opracowano program, nie: uczest­niczą czynnie w jego realizacji. W rezultacie dziecko, rodzice i nauczyciele dochodzą do wniosku, że spadło zainteresowanie programem. Nie są organizowane regularne spotkania w celu omówienia przebiegu pro­gramu lub nie wszyscy zainteresowani w nich uczestniczą.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !