KONTAKT WZROKOWY

Kontakt wzrokowy służy zwróceniu uwagi słuchacza, utrzymywaniu jego koncentracji oraz sygnalizuje czujność. Niektórzy mówcy mają tendencję do skupiania wzroku na przedmiocie znajdującym się tuż przed nimi lub do zawie­szania go w próżni. Inni zwracają się tylko do części słuchaczy, zazwyczaj tych znajdujących się pośrodku i zdają się ignorować pozostałych. Powszechnie uzna­na zasada głosi, że jeśli zwracamy się do grupy słuchaczy, powinniśmy dać każ­dej osobie poczucie, że to do niej adresujemy nasze słowa. Taki sposób zacho­wania nauczyciela świadczy o jego czujności i oznacza, że opanował on ważną dla zawodu sprawność, co nie umknie uwadze nawet najmłodszych dzieci. Jednostka, która kontroluje kontakt wzrokowy, jest postrzegana jako domi­nująca w interakcji. W przypadku dzieci kontakt wzrokowy służy często rzuca­niu nauczycielowi różnego rodzaju wyzwań.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !