KONTROLA NAD KOMUNIKACJĄ

Na poziomie werbalnym autorytet posiada zazwyczaj osoba sprawująca kon­trolę nad przebiegiem i tematem dialogu. Dzieci wystawiają dorosłych na pró­bę, zadając pytania (na które odpowiedź niespecjalnie je interesuje), prosząc o  różne rzeczy, ignorując prośby i pytania, robiąc dłuższe przerwy przed udzie­leniem odpowiedzi i próbując na wszelkie sposoby przejąć kontrolę nad komu­nikacją. Mniej doświadczeni nauczyciele zbyt często reagują na takie próby – odpowiadają na wszystkie pytania, starają się nawiązać bliższy kontakt, zgadza­jąc się, jeśli to tylko możliwe, na prośby dziecka i zaczynając mówić, zanim zwró­cą na siebie jego uwagę. Tego typu zachowania informują dziecko o braku do­świadczenia i (lub) energii niezbędnej do radzenia sobie z problemami w klasie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !