MIERZENIE I ZAPISYWANIE ZACHOWAŃ

W domu rodzice mają za zadanie skupić się na jednym z aspektów zachowa­nia dziecka i zastanowić się, w jaki sposób reagują najczęściej (oni sami i inni członkowie rodziny). Proszeni są o zanotowanie swojej reakcji w zeszycie bezpo­średnio po danym zajściu. W ten sposób wprowadza się koncepcję systematycz­nego zapisywania wydarzeń, która stanowi ważny element terapii behawioralnej. Podczas tej sesji rodzice skupiają się na trudnych zachowaniach, a przede wszystkim uzyskują wgląd w częstotliwość ich występowania. Terapeuta ma na­dzieję, że ci, którzy twierdzą, że dziecko „bez przerwy” zachowuje się źle, uświa­domią sobie faktyczne rozmiary problemu. Rodzice są proszeni o skupienie się na konkretnym zachowaniu dziecka, pokazuje się też im prosty sposób zapisy­wania zachowań.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !