NA POZIOMIE CAŁEJ SZKOŁY

Wyniki badań w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zdawały się su­gerować, że szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie ma wpływu na jego zachowa­nie i osiągnięcia. Zakrojone na szeroką skalę badania w Stanach Zjednoczonych (Coleman i in., 1966; Jencks i in., 1972) i w Wielkiej Brytanii (Plowden Report, 1967) wskazywały na znacznie większy wpływ czynników rodzinnych. Jednak praca Powera i in. (1967) zainspirowała naukowców do badań, które dostarczy­ły dowodów na poparcie tezy, że szkoły jako instytucje społeczne wywierają istotny i zróżnicowany wpływ na zachowanie i osiągnięcia dzieci (np. Reynolds i in., 1976; Rutter i in., 1979; Mortimore i in., 1988). Te dane oraz ogólna tendencja do planowania na poziomie całej szkoły sta­ły się bodźcem do opracowania polityki ogólnoszkolnej w większości szkół bry­tyjskich W polityce takiej podkreśla się znaczenie wspólnej wizji, wartości i przekonań, jednolitych wymagań, reakcji i zarządzania, systematycznego sto­sowania nagród i, rzadziej, kar wobec dzieci.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !