NA POZIOMIE NAUCZYCIEL- UCZEŃ

Truizmem jest stwierdzenie, że niezależnie od problemów, jakie sprawia dziecko, jego zachowanie w klasie zależy w dużym stopniu od umiejętności na­uczyciela. W latach osiemdziesiątych zaczęto zwracać szczególną uwagę na umiejętności pedagogiczne nauczycieli. Należą do nich: umiejętność przekaza­nia odpowiednich treści programowych w sposób właściwy z punktu widzenia edukacji, a także skuteczność w kontaktach interpersonalnych, zapewniająca poszanowanie autorytetu nauczyciela. Braki w tych umiejętnościach bezpośred­nio wpływają na osłabienie dyscypliny w klasie. Wyniki badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez; Jacoba Kounina (1970) wskazują, że nauczyciele uznawani za bardzo dobrze radzących sobie z klasą różnią się od swoich mniej skutecznych kolegów nie w sposobie re­agowania na wyraźny brak posłuszeństwa, lecz w umiejętności zapobiegania po­jawieniu się podobnych trudności. Kounin podkreślał znaczenie czujności na­uczyciela, związanej z koniecznością dzielenia uwagi na różne sytuacje w klasie oraz umiejętności utrzymania uwagi dzieci i przeciwdziałania wszystkiemu, co mogłoby ją rozproszyć.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !