NAJLEPSZE SPRAWDZENIE TECHNIK

Techniki behawioralne najlepiej sprawdzają się w otoczeniu, w którym na­grody i sankcje można w pełni kontrolować. Stąd ich popularność w ośrodkach zamkniętych dla dzieci z poważnymi zaburzeniami zachowania, gdzie otoczenie dziecka, a zatem także źródła wzmocnień pozostają pod ciągłą kontrolą. Przy­kładem takiej placówki jest Boston Secure Treatment (BST) w Massachusetts ośrodek o specjalnym nadzorze dla dzieci skazanych za poważne przestęp­stwa, takie jak gwałt czy morderstwo (Elliott, 1987). W BST każdy etap dzien­nego rozkładu zajęć młodego człowieka – od wstawania, jedzenia śniadania, po­przez uczestniczenie w lekcjach, terapię grupową i indywidualną, spędzanie czasu wolnego wieczorem po udanie się spać – jest ściśle oceniany i punktowa­ny według skomplikowanego systemu.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !