NAUKOWA TEORIA I PRAKTYKA

Chciałbym teraz zastanowić się na tym, jak teoria edukacyjna pojmowana w taki właśnie sposób przekazuje informacje praktyce. W tym, co dotąd powiedziano o takim podejściu do teorii edukacyjnej, nie można zauważyć niespójności ani braku logiki. Wspomniano o pewnej liczbie ograniczeń, ale nie skłaniają one do przyjęcia poglądu, że taka właśnie wizja teorii edukacyjnej powinna zostać odrzucona z powodów czysto filozoficznych — przynajmniej na tym etapie naszego rozumowania. Następny test, jaki należy zastosować do tak pojmowanej teorii edukacyjnej, polega na zadaniu pytania, czy może ona być wykorzystywana do kierowania praktycznymi działaniami pedagogicz­nymi. Edukacja jest klarownym przykładem działania praktycznego — rozu­miem przez to sytuację, gdy człowiek ma zadania i cele, które stara się osiągnąć swymi czynnościami.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !