NAZWANIE PROBLEMU

Nazwanie problemu w ten sposób może wprawdzie stanowić bodziec do wy­korzystania dostępnych środków zaradczych, jednak przesadna troska o klasy­fikacje i stawianie diagnoz psychologicznych rzadko pomaga w rozwiązaniu problemu złego zachowania w klasie. Dużo więcej pożytku może przynieść roz­strzygnięcie, jakie podejście należy zastosować w danej sytuacji. Rozważania te powinny uwzględniać dokładną analizę wielu czynników należących do trzech szerszych kategorii: czynników związanych z dzieckiem, klasą oraz szkołą. W latach osiemdziesiątych znacznie wzrosło zainteresowanie sposobami ra­dzenia sobie z zachowaniami destrukcyjnymi i wyzywającymi w szkole. W efek­cie wyłoniły się podejścia, w których problemy rozwiązuje się na trzech pozio­mach: dziecka, klasy i szkoły (Elliot i Morris, 1991).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !