NIEKTÓRE ORGANIZACJE

Niektóre organizacje, np. Anonimowi Alkoholicy, prowadzą intensywny program polegający na autoanalizie i wza­jemnym wsparciu. Podejmowano wiele prób kontrolowania nałogu alkoholowego przy wykorzy­staniu metod behawioralnych. Najbardziej znany sposób polega na zastosowaniu leku o nazwie disulfiram (jego handlowe nazwy to Esperal lub Anticol – przyp. tłum.). Wprowadzenie alkoholu do organizmu znajdującego się pod działaniem tego leku powoduje silne mdłości i dyskomfort fizyczny, w tym silne bóle głowy i palpitacje serca. Jego stosowanie ma wywołać silną niechęć do alkoholu. Decy­zja o zastosowaniu leku powinna być przemyślana, jeśli bowiem młody człowiek zdecyduje się mimo wszystko pić dalej, to skutki, takie jak nieregularna praca serca lub nagły spadek ciśnienia krwi mogą być groźne dla życia.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !