NIEPOSŁUSZEŃSTWO I SPRZECIW DZIECI

Wszystkim zdarza się stawiać opór i nie słuchać innych, lecz zachowania ta­kie postrzegane są jako szczególnie kłopotliwe w dzieciństwie. Jeżeli dziecko ogląda telewizję i udaje, że nie słyszy polecenia pójścia do łóżka, na odmowę re­aguje, wybiegając z pokoju i trzaskając drzwiami i nie chce ściszyć muzyki, ozna­cza to, że odmawia podporządkowania się poleceniom i prośbom dorosłych. Utrzymywanie się takich zachowań przez dłuższy czas i ich znaczne nasilenie sy­gnalizują, że problem jest poważny i wymaga interwencji specjalisty. Określa się go niekiedy jako tyranię dziecięcą (Barcai i Rosenthal, 1974) lub syndrom ba­chora. Bernal i in. tak opisują dzieci z tym zespołem: „dziecko, które często mie­wa napady złości, atakuje innych, grozi itp., wzbudza silną awersję i jest nie do opanowania” (Bernal i in., 1968 s. 447).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !