NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU

Nieza­leżnie od sposobu, w jaki nastolatki próbują osiągnąć poczucie odrębnej tożsamo­ści, są oni bardzo sprytni w usprawiedliwianiu swojego zachowania, co doprowadza do rozpaczy dorosłych. Zazwyczaj wygrywają we wszelkich sporach, co wynika po części z nowo nabytej umiejętności myślenia hipotetycznego, w miej­sce bardzo praktycznych wzorców rozumowania charakterystycznych dla wcze­śniejszego dzieciństwa (Piaget, 1952). Z tego względu należy unikać dyscyplino­wania młodego człowieka jedynie poprzez upominanie go i dyskutowanie – podobne postępowanie nieuchronnie prowadzi do przegranej osoby dorosłej. Wpływ rodziców na dorastające dzieci jest słabszy także dlatego, że w tym okresie młodym ludziom bardziej zależy na opinii znajomych i przyjaciół niż ro­dziców i innych osób dorosłych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !