NIEZALEŻNOŚĆ I AUTONOMIA

Społeczeństwo może wysoko cenić niezależność i autonomię, traktując je jako wartości osoby ludzkiej, ale w imię wartości społecznych wymagać kooperacji i podporządkowania się poglądom większości. Możliwość wewnętrznego konfliktu między ideałami uznawanymi w społeczeństwie oznacza, że pedago­dzy nie mogą opierać swych decyzji na prostej wiedzy o tym, co w społeczeń­stwie jest cenione. Drugi problem to odstęp między edukacyjnymi wartościami społeczeństwa poznanymi za pomocą socjologii a rzeczywistymi warunkami, w jakich pedagog pracuje. Gdy nawet wiemy, że kulturalne tradycje społeczeń­stwa powinny być przekazywane młodym (typowe zadanie edukacji), to wcale z tego nie wynika jednoznacznie, jakie poszczególne przedmioty lub dziedziny wiedzy powinny być nauczane w szkołach i jak powinny być one nauczane.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !