OBJAWY ODSTAWIENIA

Leki z tej grupy wywołują uzależnienie fizyczne, jeśli więc osobę regularnie ich używającą pozbawi się dostępu do środków uspokajających, pojawia się ze­spół abstynencyjny podobny do tego, który obserwuje się u chronicznych alko­holików. W łagodnych przypadkach osoba uzależniona staje się pobudzona i niespokojna, a także ma spore problemy z zaśnięciem. W poważniejszych przy­padkach występują napady epilepsji, delirium, podwyższenie temperatury ciała (hipertermia) i przyspieszony puls (tachykardia). Tego typu objawy stanowią za­grożenie dla życia i wymagają natychmiastowej interwencji lekarza. Oczekujący na pomoc medyczną chory powinien mieć zapewniony spokój i opiekę osoby znającej zasady udzielania pierwszej pomocy i technik reanimacji. Objawy odstawienia barbituranów ustępują zwykle po ośmiu – dziesięciu dniach, jednak benzodiazepiny mające dłuższe działanie wywołują problemy przez dłuższy czas. U niektórych osób efekty odstawienia utrzymują przez wie­le miesięcy. Najsilniejsze leki z tej grupy, takie jak alprazolam (Xanax) i triazo- lam (Halcion), jeśli były regularnie nadużywane, wywołują najbardziej dotkliwe z możliwych objawów abstynencyjnych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !