OPARCIE NA WĘŻSZYCH ZASADACH

Przedsięwzięcia tego typu oparte na węższych zasadach behawioryzmu wy­chodzą z założenia, że wszyscy nauczyciele będą postępowali podobnie, konse­kwentnie wzmacniając zachowania pożądane i eliminując zachowania destrukcyj­ne i destabilizujące współpracę. Jednym z pierwszych programów behawioralnych był BATPACK (Wheldall i Merrett 1985) przeznaczony dla szkół podstawo­wych, jednak większą popularność zdobył wysoce usystematyzowany, a jedno­cześnie stosunkowo prosty program amerykański pod nazwą Assertive Discipli- ne (Canter i Canter, 1992). Choć w opinii niektórych brak w nim poszanowania praw dziecka i rodziców (Robinson i Mines, 1994), podejście to cieszy się uzna­niem wielu nauczycieli, którzy chętnie stosują ten dobrze ustrukturalizowany program z jasno ustalonymi zasadami funkcjonowania klasy i związanymi z ni­mi konkretnymi nagrodami i karami.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !