OSOBY W OTOCZENIU DZIECKA

Inne osoby dorosłe w otoczeniu dziecka mogą ułatwić mu osiągnięcie tych celów, wykazując zrozumienie i ofiarowując wsparcie, jednocześnie nie angażu­jąc się w oceny zachowania rodziców, które często dominują w myśleniu dziec­ka na wczesnym etapie separacji.Dzieci uwikłane w separację o bardziej gwałtownym charakterze oraz takie, które źle reagują na zmiany w życiu rodzinnym, wymagają nieraz bardziej konkretnej pomocy. Najczęściej przybiera ona formę terapii grupowej, która daje  dziecku możliwość podzielenia się swoimi uczuciami z innymi dziećmi i uświa­damia, że nie tylko jemu przydarzyło się podobne nieszczęście. Procesy grupo- j we łagodzą też problemy emocjonalne i behawioralne, a także wywierają ko rzystny wpływ na relacje z rówieśnikami. Terapia indywidualna skupia się na przekonaniach dziecka, jego postawie i uczuciach związanych z separacją, jak również na dokładnej analizie jego pozycji w nowym układzie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !