PIERWSZA SESJA

Pierwsza sesja stanowi łagodne wprowadzenie do programu. W jej toku ro­dzice dowiadują się, że nieposłuszeństwo, agresja i inne zachowania prowoku­jące są nagminne u małych dzieci. Terapeuta pomaga im, aby poczuli się mniej zagrożeni i zastraszeni swoją sytuacją. Ważnym elementem jest redukcja poczu­cia izolacji i odosobnienia, które często stają się udziałem rodziców. Stwarza się im możliwość porozmawiania o trudnościach, jakie napotykają, wychowując swoje dzieci, oraz o wynikających z nich stresach i niepokojach. Prowadzący tre­ning powinien zachować czujność i nie pozwolić, aby ten etap przerodził się w bezproduktywne narzekania, lecz starać się na przykładzie relacji innych uświadomić rodzicom, że nie są odosobnieni w swoich problemach, odczuwany zaś przez nich niepokój stanowi powszechny, choć niepożądany skutek niepo­słuszeństwa dziecka.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !