PIERWSZE TYGODNIE PO WYDARZENIU

W ciągu pierwszych tygodni po wydarzeniu (wydarzeniach), w chwilach spo­koju lub kiedy coś przypomni dziecku o jego przeżyciach, powracają sceny zwią­zane z doznaną traumą. Lęk staje się częścią codziennego życia dziecka – lęk przed powtórzeniem się podobnych wydarzeń, a także strach przed rozdziele­niem z rodzicami, ciemnością i obcymi osobami. Dziecko dręczą koszmarne sny, w których ponownie przeżywa ono z dużą dokładnością nieprzyjemne wydarze­nia. Zaczynają one też dominować w zabawie dziecka, która staje się raczej mo­notonna, są tematem jego rysunków oraz niekończących się opowieści. Tego ro­dzaju zachowania najwyraźniej obserwuje się u dzieci, które nie osiągnęły trzeciego roku życia, co wynika z trudności w zwerbalizowaniu swoich doświad­czeń. Starsze dzieci miewają natrętne wspomnienia (tzw. przebłyski retrospek­tywne), które dotyczą fragmentów wydarzeń oraz związanych z nimi emocji.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !