POBUDZENIE EMOCJONALNE

Po­budzenie emocjonalne jest dla dziecka bardzo wyczerpujące, stanowi także źró­dło napięć, dlatego często starają się one unikać sytuacji przypominających o  przebytej traumie i mogą sprawiać wrażenie pozbawionych emocji. Objawy różnią się w zależności od wieku dziecka. Po upływie kilku miesięcy niektóre z symptomy ustępują, szczególnie dotyczy to bezsenności, drażliwości i potrze­by nieustannego przebywania z rodzicami. Utrzymuje się jednak skłonność do odgrywania wydarzeń w zabawie, co może powodować emocjonalne wycofanie dziecka lub skłaniać je do represjonowania innych w sposób, którego samo do­świadczyło.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !