POCZUCIE KONTROLI I OPANOWANIE

Poczucie kontroli i opanowanie ujawniane przez rodziców podnoszą poczucie bezpieczeństwa dziecka, bez którego nie jest ono w stanie pozbyć się mechanizmów obronnych i w pełni zdać sobie sprawę z uczuć i przekonań związanych z doświadczonymi krzywdami. Przebieg proce­su sądowego musi być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o momen­cie rozpoczęcia terapii także dlatego, by nie powstały podejrzenia, że praca te­rapeuty wpłynęła na treść zeznań dziecka.Początkowo interwencja skupia się na uwolnieniu uczuć poprzez wielokrot­ne powracanie do wydarzeń i ujawnianie związanych z nimi emocji. Dzięki temu ofiara zaczyna odczuwać ulgę i uzyskuje pełniejszy wgląd w swoją rolę w wyda­rzeniach (Berliner, 1991).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !