PODCZAS LEKCJI

Przyjrzyjmy się przypadkowi czternastoletniej Mary, która zachowuje się w sposób destrukcyjny podczas lekcji. Ty Czytelniku, jako wychowawca, nagra­dzając jej dobre zachowanie, chcesz sprawić, by dziewczynka była bardziej po­słuszna. Jakie nagrody (wzmocnienia) masz do swojej dyspozycji? Lista nie jest długa, a tylko niektóre z nich są dla Mary naprawdę atrakcyjne. Przyjrzyjmy się teraz nagrodom, które dziewczynka uzyskuje poprzez swoje nieposłuszeństwo. Będą to: aprobata rówieśników, radość z zakłopotania nauczyciela, ucieczka od nudy, możliwość wyładowania złości na innej osobie – na „bezpiecznym” obiek­cie (rodzicu, bracie lub siostrze, chłopaku), możliwość ukrycia obaw związanych z nauką, okazja do zaprezentowania władzy/kontroli nad inną osobą. Jeśli Ma­ry boryka się z wewnętrznymi problemami (separacja rodziców, przemoc w ro­dzinie, izolacja społeczna, niska samoocena), siła podobnych wzmocnień jest większa niż tych, których mogą dostarczyć dorośli.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !