PODEJŚCIE PSYCHOLOGICZNE

Niemal od chwili powstania nowoczesnej psychiatrii próbowano pomagać ludziom w przezwyciężaniu zaburzeń psychicznych metodami oddziałującymi bezpośrednio na procesy umysłowe. Było ich wiele, ale dopiero ostatnie bada­nia dowodzą, że są one równie skuteczne, jak inne metody interwencji (Tillet, Cele psychoterapii mogą być następujące:bezpośrednia zmiana zachowania poprzez zastosowanie programów beha­wioralnych zmiana procesów myślowych, które wywierają wpływ na nastrój i zachowa­nie; to podejście znane jest pod nazwą terapii poznawczej, badanie wewnętrznego świata młodego człowieka poprzez analizowanie je­go historii, przekonań i innych kwestii, np. straty; to podejście stanowi pod­stawę większości form psychoterapii.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !